Որոշումներ Subheading

ՀՇՖ 14.01.2016 N1 որոշում
ՀՇՖ 02.02.2016 N3 որոշում
ՀՇՖ 05.02.2016 N4 որոշում
ՀՇՖ 11.11.2016 N6 որոշում
ՀՇՖ 01.12.2016 N8 որոշում
ՀՇՖ 09.03.2017 N3 որոշում
ՀՇՖ 13.03.2017 N4 որոշում
ՀՇՖ 13.03.2017 N5 որոշում
N5 որոշման հավելված

ՀՇՖ 13.03.2017 N6 որոշում
ՀՇՖ 27.02.2018 N2 որոշում
ՀՇՖ 02.05.2018 N3 որոշում
ՀՇՖ նախագահի 08.10.2018 N5 որոշում
ՀՇՖ նախագահի 04․02․2021 N2 որոշում
ՀՇՖ նախագահի 12․05․2021 N4 որոշում
ՀՇՖ նախագահի 01․10․2021 N14 որոշում

Մարզիչների Փոփոխության որոշում 

Կարգերը հաշվելու աղյուսակ

Մրցավարների ցուցակ

Մրցավարների վարձատրություն

ՀՇՖ 14.03.2023 N5 որոշում և հավելվածներ

Աշակերտների ցուցակների համար նմուշ

Մրցաշարերի արդյունքների համար նմուշ

ՀՇՖ 14.03.2023 N6 որոշում և հավելված

Մրցավարական քննություն 2023